IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Unošenje podataka u bazu

MySQL iskaz za unošenje podataka u bazu je INSERT koji ima sledeći oblik:

INSERT [INTO] ime_tabele [(kolina1, kolona2,..., kolonaN)] VALUES (vrednost1, vrednost2,..., vrednostN);

Medjutim ne moramo uvek popunjavati sve podatke u redu tabele. Možemo samo po neke ili čak na primer samo jedanu kolonu u redu dovoljno je samo tačno navesti ime kolone. Evo kako se to radi:

INSERT [INTO] ime_tabele [(kolina10, kolona22)] VALUES (vrednost10, vrednost22);

U PHP skriptama da bi se izvršio INSERT MySQL iskaz moramo prvo povezati MySQL bazu i PHP skriptu iskazom include("veza.php"), pa zatim da ga stavimo u funkciju mysql_query() na sledeći način:

mysql_query('INSERT [INTO] ime_tabele [(kolina10, kolona22)] VALUES (vrednost10, vrednost22)')

Hajde sad da vidimo konkretno kako se ubacuju podaci u bazu!

<?
include "veza.php";
$sql = "insert into Korisnici (KorisnikID, Ime, Adresa, Grad) values (NULL, 'Petar Milic', 'Ulica cveca br.25', 'Negotin')";
if (mysql_query($sql)){
  echo "Uspesno je pohranjeno";
}else{
  echo "Nastala je greska pri unosu<br>";
}
?>

Ovo je sve ok i bezbedno jer u bazu upisujemo stringove koji nemaju problematične znakove. Medjutim nesmemo nikad zaboraviti da pre unošenja podataka iz forme koje koriste posetioci najpre filtriramo funkcijom addslashes(), a kad isčitavamo vratimo izvorni tekst funkcijom stripslashes() !!! U nastavku neću stalno to naglašavati jer su ovo samo školski primeri ali u realnoj upotrebi nikad to nemojte izostavljati !!!

U tabeli možete uneti i više redova istovremeno (što nije baš česta pojava). Svaki red treba da se nadje u zasebnim zagradama, odvojenim zarezom. Evo primera:

insert into Korisnici values
(NULL, "Petar Milić", "Ulica cveća br.25", "Negotin"),
(NULL, "Zoran Trbojević", "Nišavska br.39", "Niš"),
(NULL, "Milena Cvijić", "Zlatiborska br.38", "Bor")

Kao što vidimo ako unosimo podatke za sve kolone ne moramo navoditi imena kolona. Primetićete da smo koloni KorisniciID zadavali vrednost NULL ili smo je zanemarivali. Sećate se da smo tu kolonu označili kao primarni ključ i što je važnije označili rezervisanom rečju AUTO_INCREMENT. AUTO_INCREMENT znači da će MySQL, ako unesete vrednost NULL ili bez vrednosti u tom polju, automatski generisati ceo pozitivan broj koji je za jedan veći od najvećeg broja u toj koloni. Takodje vidimo da se vrednosti unose pomoću navodnika koji mogu biti ili jednostruki ili dvostruki kao što je u našim primerima.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija