IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Upisivanje podataka u fajl

Za upis podataka u fajl možete koristiti jednu od sledećih funkcija potpuno ravnopravno: fwrite ili fputs. U nastavku teksta koristićemo funkciju fwrite ali sve što važi za nju važi i za fputs.

Funkcija fwrite ima sledeći oblik:

fwrite ($fp, string tekst [,int dužina]);

Prvi parameter $fp kao što znamo je promenjljiva koja sadrži podatke o putanji do fajla u kome će se upisati podaci, kao i način na koji će se upisati, odnosno da li ćemo podatke upisivati po režimu "r+", "w", "a" ili svi oni pojedinačno u kombinaciji sa "b". Drugi parametar "string tekst" je je promenljiva ili string koji sadrži podatke koji će se upisivati u fajl. Treći parameter “dužina” nije obavezan, a inače odredjuje maksimalni broj bajtova koji može da sadrži fajl.

Znači "string tekst" je upravo ono što unosimo u fajl. "String tekst" je znakovni niz koji predstavlja jedan unos u fajl i možemo ga kreirati ovako na primer:

$stringunos=$rednibroj . "\t" . $ime . "\t" . $visina . "\t" . $tezina . "\n";

Ovako upisujemo po jedan zapis u svakom redu u fajlu podaci.txt. Graničnik svakog zapise u našem slučaju je znak za novi red "\n". Pojedinačne podatke unutar jednog zapisa u našem slučaju smo razdvajili tabulatorskim znakom "\t". Medjutim nema tu striktnih pravila pa zato pored "\n" i "\t" možete kao graničnike za razdvajanje pojedinačnih unosa i pojedinačnih podataka koristiti i razna slova ili brojeve, ili kombinacije raznih znakova. Ali nesme se medju unesenim podacima pojaviti znak ili kombinacija znakova koji su isti kao za graničnike !

Sada ćemo dati izgled programa od samog početka kad se izradjuje fajl, zatim unose podaci i na kraju prikazaćemo kako izgleda sadržaj fajla:

$fp=fopen("podaci.txt", "w");
$ime=array("Milan","Pera","Dejan","Slavko");
$visina=array(176,185,171,189);
$tezina=array(70,95,81,105);
for ($i=0; $i<4; $i++) {
    $stringunos=$i."\t".$ime[$i]."\t".$visina[$i]."\t".$tezina[$i]."\n";
    fwrite($fp, $stringunos);
}
fclose($fp);

Sadržaj fajla u kome su zapisani podaci bi bio:

0 Milan 176 70
1 Pera 185 95
2 Dejan 171 81
3 Slavko 189 105

Kad se završi sa upotrebom fajla i ne želimo ga više koristiti moramo ga obavezno zatvoriti iskazom fclose($fp). Ako nakon zatvaranja fajla opet želimo onda moramo sve od početka sa $fp=fopen("podaci.txt","w");  i sve ostalo !

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija