IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Uredjivanje jednodimenzionalnih nizova

sort()

Funkcija sort uredjuje niz po abecednom redosledu, počevši od "A" ili ako su vrednosti brojevi počevši od najmanjeg broja:

$imena = array ("Zoran", "Daliborka", "Stevan", "Zlatko", "Bojan");
sort ($imena);

Redosled elemenata niza sada će biti: Bojan, Daliborka, Stevan, Zlatko, Zoran. Funkcija sort razlikuje mala i velika slova. Velika slova uvek idu ispred malih pa je "A" ispred "Z", ali je "Z" ispred "a".

Vrednost možete urediti i po numeričkom redosledu:

$brojevi = array (10, 4, 7, 9, 3, 8);
sort ($brojeva);

Redosled će sada biti: 3, 4, 7, 8, 9, 10.

asort()

Ako želimo urediti niz od najmanje ka najvećoj a pri tome ne poremetiti vezu sa indeksima koristimo funkciju asort:

$cene = array ( "hleb" => 30, "meso" => 300, "sok" => 100);
asort ($cene);

Sada će redosled biti: 30, 100, 300 ali ključevi, to jest indeksi će biti povezani sa vrednostima kao i u početku.

ksort()

Ako umesto po ceni, to jest vrednosti želimo da uredimo niz po opisu, to jest indeksu, ili ti ključu, onda se koristi funkcija ksort. Znači po abecedi uredjuje ključeve, to jest indekse koji su naravno povezani sa vrednostima. Ako su indeksi brojevi onda uredjuje od najmanje do najveće vrenosti.

rsort(), arsort() i krsort()

Funkcije koje uredjuju po opadajućem redosledu i to su redom: rsort, arsort, krsort. Ove funkcije koriste se na isti način kao i prethodne tri samo što redjaju od veće ka manje ili ti po opadajućem redsledu.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija